• Technologické centrum SML
  Technologické centrum SML
 • Klíčové strategie SML
  Klíčové strategie SML
 • Technologické centrum Beroun
  Technologické centrum Beroun
 • Technologické centrum Příbram
  Technologické centrum Příbram
 • Technologické centrum Luhačovice
  Technologické centrum Luhačovice

Reference

Naše práce:

Statutární město Liberec

Město BerounMěsto PříbramMěsto Luhačovice


Úřad pro ochranu osobních údajů

Kraj Vysočina

Město Dačice

Město Lovosice

Město Přelouč

Město Roudnice nad Labem

Město Břeclav

Město Domažlice

Město Nový Jičín

a další ...

Certifikáty:

• ZOZ Správa daní a poplatků
• ZOZ Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum
• Pro vedoucí pracovníky ve státní správě

Přednášky:

• Přednáška k projektu SROP Metropolitní síť LeNet (Ledeč nad Sázavou 2003).
-----------------------------------------------------------------------
• Přednáška k projektu „Broadbandového fondu“ Ministerstva informatiky Městská síť LeNet (FTTH do každého domu v Ledči) (Ledeč nad Sázavou 2005).
-----------------------------------------------------------------------
• eGoverment Plzeň 2006: téma: Centralizace ICT řešení v plně outsourcovaném prostředí - Metropolitní síť LeNet (SROP).
-----------------------------------------------------------------------
• isss Hradec Králové 2007: téma: Typové nasazení SAP (návaznost na SROP) – účetnictví, majetek, rozpočetnictví, controling a procesy dle zákona 320/2001 ve státní správě v implementaci typového pilotního řešení na technologii SAP.
-----------------------------------------------------------------------
• CITRIX Solution Conference 2007 Praha: téma: Připojení lokalit ke kritickým aplikacím prostřednictvím terminálového provozu CITRIX.
-----------------------------------------------------------------------
• isss Hradec Králové 2009: téma: Úspory ve vnitřní administrativě veřejné správy (autor přednášky).

Osobní reference:

Panatec s.r.o. vznikl na konci roku 2009. Dále uvádím příklady referencí, kde jsem obvykle působil na straně úřadu veřejné správy a vykonával jsem činnosti architekta projektu, vedoucího projektu, dotačního manažera a vedoucího odboru v realizační fázi.

„Metropolitní síť LeNet“ (projekt: 2005; vedoucí procesu: 2005 - 2007): Cílem projektu bylo vybudování technologického centra pro hostování městského úřadu a příspěvkových organizací, metropolitní sítě, informační infrastruktury, řešení bezpečnosti včetně terminálového provozu a sjednoceného aplikačního prostředí městského úřadu včetně spisové služby, integrace řešení a nasazení procesního řízení.

Projekt byl spolufinancován z oblasti podpory SROP Výzva 5.2, strukturální fond ERDF. Rozsah: 4.323 t. Kč
-----------------------------------------------------------------------
„Sdružený web ledecns.cz“ (projekt: 2005; vedoucí procesu: 2005 - 2007): Cílem projektu bylo vytvoření sdruženého webového portálu pro městský úřad, příspěvkové organizace města, společenské organizace a podnikatele.

Projekt byl spolufinancován z oblasti podpory SROP Výzva 5.2, strukturální fond ERDF a projekty z Fondu Vysočina.
-----------------------------------------------------------------------
„Projektová kancelář“ (projekt: 2005 pro město; vedoucí procesu: 2005 - 2007; druhý projekt 2008 pro zdravotnickou příspěvkovou organizaci): Cílem projektu bylo vytvoření projektové kanceláře na technologii MS SharePoint pro ukládání strukturovaných podkladů projektového a procesního řízení.

Vlastní aktivita.
-----------------------------------------------------------------------
„ePodatelna - LeNet“ (projekt: 2005; vedoucí procesu: 2005 - 2007): Cílem projektu bylo nasazení hostované ePodatelny pro město Ledeč nad Sázavou a 17 spádových obcí v technologickém centru města.

Projekt byl spolufinancován Fondem Vysočina.
-----------------------------------------------------------------------
„Pilotní nasazení systému mySAP“ (projekt: 2006; vedoucí procesu: 2006 - 2007): Projekt navazoval na projekt „Metropolitní síť LeNet“ (SROP). Cílem projektu bylo pilotní nasazení typového procesně orientovaného řešení mySAP na technologickém centru v prostředí metropolitní sítě LeNet.

Projekt byl hrazen dodavatelem v návaznosti na projekt z oblasti podpory SROP Výzva 5.2, strukturální fond ERDF.
-----------------------------------------------------------------------
„Datové centrum LeNet“ (2007): Cílem projektu bylo zbudování datového centra technologického centra metropolitní sítě LeNet.

Projekt byl spolufinancován z Fondu Vysočina z výzvy Datová centra.
-----------------------------------------------------------------------
„Brainstorming „Řízení zřízených organizací kraje Vysočina““ (2009)

Brainstorming (spolupráce s AQE, DIGI-TRADE a DYNATECH) vrcholového managementu kraje Vysočina pracoval s cíly, podmínkami a metodikou pro řízení zřízených organizací. Byl přípravou zadání pro Výzvy č. 42 a 57 z OPLZZ.

Reference implementace premiového řešení v GOV

Reference implementace premiového řešení v GOV

ZOZ Správa daní a poplatků Benešov

ZOZ Správa daní a poplatků Benešov

ZOZ Finance a rozpočet Benešov

ZOZ Finance a rozpočet Benešov