Nabídka

Nabízíme Vám expertní podporu a spolupráci při řešení úkolů typu:

1. Jak nastavit procesy pro výkon zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím?

2. Jak nastavit standard pro identifikaci a zpracování porovnatelných strukturovaných dat úřadu a zřízených organizací (například účetní analytiku)?

3. Jak nastavit klíčové procesy Kontrolního systému?

4. Jakou návratnost mají jednotlivé procesy v čase a ve finančním vyjádření?

5. Jak nasadit projektové a procesní řízení a řízení služeb?

6. Jak aplikačně podporovat projektové a procesní řízení a řízení služeb, aby výsledky byly prezentovatelné a modelovatelné v manažerských pohledech?

7. Jak nastavit motivační modely projektových a procesních týmu?

8. Jak efektivně využít potenciál současných grantových výzev pro podporu Smart Administration?

9. Jak efektivně nasadit řízení komunit pro zajištění veřejných služeb ve spádovém území?

10. Kde ušetřit?

11. Jak se vyznat v současných grantových výzvách Smart Administration, když vycházejí "napřeskáčku"?

Vycházíme z praktických zkušeností z pozice odpovědného vedoucího odboru města a příspěvkové organizace z projektu přípravy, nasazení, dotačního managementu a z provozní fáze.
Zkoumáme auditní stopu v aplikačních řešeních podporujících konkrétní procesy.

Nabízíme služby:

A. Architekta projektu.

B. Spolupráci na přípravě argumentace pro politický management pro schválení záměru projektu.

C. Podporu při tvorbě projektových a proceních týmů.

D. Identifikaci dotačního programu, přípravu žádosti a vedení dotačního managementu.

E. Vedení projektu na straně úřadu (organizace) i dodavatele.

F. Přípravu a realizaci výběrových řízení.

G. Přípravu a realizaci školení a vzdělávání k projektu, popřípadě systémú průběžného vzdělávání managementu, vedoucích procesních a projektových týmů, vedoucích útvarů informatiky, pracovníků informační podpory a pracovníků útvarů ekonomických, rozpočtových, controlingových a analytických.

H. Korektury a design klíčových a rozsáhlých materiálů.

... nebo, chcete-li, dodávku projektů "na klíč".